Σκοποί παιδοδοντιατρικής

Θεμελιώδης σκοπός της παιδοδοντιατρικής (και των παιδοδοντίατρων κατ επέκταση) είναι η καταπολέμηση της οδοντιατρικής φοβίας και η δημιουργία θετικών εμπειριών στο παιδί και κατ`επέκταση στον ενήλικα. Αυτό γίνεται εφικτό με τους τρόπους που περιγράφουμε στη συνέχεια της ιστοσελίδας μας. Η πρόληψη της τερηδόνας και άλλων νόσων του στόματος είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι και βασικός σκοπός της παιδοδοντιατρικής.

Η παροχή εξειδικευμένων οδοντιατρικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι και σκοπός αλλά και βασικό καθήκον του επαγγέλματος.

Άλλοι στόχοι είναι η αναβάθμιση της οδοντιατρικής στον κυπριακό πληθυσμό και η ποικιλότροπη κοινωνική προσφορά.

Aυτό μπορεί να γίνει εφικτό μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε θέματα παιδοδοντιατρικής του γενικού οδοντιάτρου, της ιατρικής κοινότητας, των γονέων και άλλων φορέων που ασχολούνται με το παιδί μέσω διαλέξεων, ενημερωτικών εντύπων, τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και συναντήσεων όσο και με την συνεργασία με άλλους φορείς που έχουν ανάλογους στόχους.